ایرونی مد | مدل لباس و الگوی لباس

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آموزش الگوی بالاتنه

جمعه 24 خرداد 1398

 آموزش الگوی بالاتنه

برای شروع به خیاطی کردن در بخش آموزش خیاطی مبتدی ؛ بعداز آن که اندازه های یک فرد را دریافت کردیم ،نوبت به رسم الگو می رسد که فعلا شما باید آموزش الگوی بالاتنه را فرا بگیرید.قبل از شروع آموزش الگوی بالاتنه باید بدانید که این آموزش پایه تمام علوم خیاطی می باشد.


الگوی بالاتنه

در بحث آموزش خیاطی مبتدی یا خیاطی با الگو برای کشیدن الگوی بالا تنه ؛ ابتدا از سمت راست و چپ وبالای الگو ۱۰سانتی متر فاصله می گذاریم وبعد یک خط راست به اندازه بالاتنه جلو در سمت ((راست)) الگو رسم می کنیم.

ابتدای این خط گردن و انتهای آن کمر است. ((کمر÷۲ می شود، سینه ÷۲ می شود)).


 کارور

فاصله اندازه خط سینه تا گودی گردن تقسیم بر ۲ می شود خط کارور که اندازه آن بسته به سایز افراد تغییر می کند.
بدست آوردن خط باسن

به مقدار قد باسن به الگو اضافه می کنیم و یک دوم آن می شود خط باسن کوچک.هرکاری که برای سمت جلو انجام دادیم همان کار را برای سمت پشت نیز انجام می دهیم و یقه های روبه رو را به همدیگه وصل می کنیم.


جلو

در آموزش  الگوی بالاتنه یک چهارم دورسینه +۱ را علامت میزنیم ، یک چهارم دورسینه +۱ دور باسن را علامت میزنیم و این دونقطه را به همدیگر وصل می کنیم. از سمت کمر به اندازه ۲سانتیمتر داخل رفته و این نقطه را به خط سینه ( همان جا علامت زده ایم ) و به خط باسن وصل می کنیم.

کارور را علامت می زنیم،ازکارور به خط سینه به صورت هلال  در می آوریم و از کارور به خط گردن را یک خط راست می کشیم.

از قسمت گردن به انداره یک ششم داخل می آییم و علامت میزنیم . یک ششم دورگردن+ ۰٫۵  را بالا میرویم و علامت میزنیم   یک دوم  از یک ششم دورگردن + ۰٫۵  را علامت زده و یک خط راست به بیرون می کشیم (این خط فرضی می باشد) از سمت راست گودی گردن را هلال می کشیم.

از سمت چپ مقدار سرشانه را علامت می زنیم و انتهای آنرا به کارور وصل می کنیم.

پشت

همانند جلو خط کارور ، سینه و باسن را مشخص کرده، و از قسمت پهلو کمر ۲ سانتی متر  داخل می آییم و از قسمت پشت (وسط کمر) نیز به مقدار ۲سانتی متر داخل می آییم وبه خط کمر از بالا تا خط کارور  یا گردن ادامه می دهیم.

بالاتنه پشت بیشتر از بالاتنه جلو است ، مقدار اضافه را از سمت گردن ادامه می دهیم

به اندازه یک ششم دور گردن + ۰٫۵ داخل رفته و به اندازه ۲سانتی متر بالا می رویم و آن هلال می کنیم از قسمت کارور که یک خط راست به سمت گردن کشیده ایم ، به اندازه ۱٫۵ سانتی متر بیرون رفته و به اندازه ی یک دوم یا نصف اضافه بالاتنه پشت بالامی رویم و خط سرشانه را رسم می کنیم.

مقدار سرشانه پشت همیشه بیشتر از جلو است ؛ برای گرفتن این اضافه از قسمت وسط سرشانه پشت به اندازه ۳سانتی متر اضافه را به صورت پنس گرفته و مابقی از حلقه آستین کم می کنیم.
نکته در آموزش خیاطی با الگو:

اگر مقدار سرشانه بیش تر از ۳سانتی متر باشد مقدار اضافه را از حلقه آستین کم می کنیم، اما اگر تنها ۱سانتی مترباشد از حلقه آستین کم می کنیم.

نکته دوم  در مورد آموزش خیاطی با الگو این است که تنها را راه تبدیل شدن به یک خیاط حرفه ای این است که شما باید در آموزش خیاطی مبتدی یا آموزش خیاطی با الگو  را به خوبی فرا گیرید.

 آموزش الگوی بالاتنه
 آموزش الگوی بالاتنه

 آموزش الگوی بالاتنه

 آموزش الگوی بالاتنه 

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش